Paskelbta: 2022 27 liepos

Tėvystės programos „Švyturys“ užsiėmimai

Kviečiame tėvus/globėjus dalyvauti mentalizacija grįstoje tėvystės programoje „Švyturys“. Programa paremta požiūriu, kad tėvų-vaikų santykiuose svarbu suprasti, ir tai, ką jaučia, galvoja, ko nori vaikas, ir tai, ką išgyvena, patiria patys tėvai.

Grupiniuose užsiėmimuose stiprinamas tėvų-vaikų ryšys, padedama tėvams geriau suprasti vaikų psichologinį pasaulį, vaiko asmenybę ir save kaip tėvus. Skatinamas smalsumas vaiko vidiniam pasauliui ir tėvų nusiteikimas reflektuoti savo pačių mintis, jausmus, reakcijas. Tai padeda kurti ir palaikyti artimą tarpusavio ryšį, stiprinti prieraišumo santykius su vaikais ir įveikti kylančius sunkumus.

Skirta: tėvams, auginantiems vaiką/-us iki 12 metų ir patiriantiems psichologinių sunkumų arba jeigu vaikai susiduria su emociniais ar elgesio sunkumais.

Užsiėmimai vyks nuo rugsėjo 19 d., pirmadieniais, 17.00-19.00 val., Paramos vaikams centre (Latvių g. 19А, Vilnius). Viso – 12 užsiėmimų (iki 11 tėvų grupėje). 

Užsiėmimus ves Paramos vaikams centro psichologės: Irina Nikončukienė ir Akvilina Stankė. 

Dalyvavimas nemokamas. Užsiėmimai tėvams finansuojami, įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“, Europos socialinio fondo lėšomis. Visi užsiėmimų dalyviai turės užpildyti dalyvio apklausos anketą https://bit.ly/3PjlRiW

Vietų skaičius ribotas.

Prieš prasidedant užsiėmimams, kiekvienas dalyvis bus pakviestas įvadiniam pokalbiui. Kvietimas bus atsiųstas Jūsų nurodytu (registracijos anketoje) el. paštu.

Registracija: https://forms.gle/5mxwA4ZsqQo9NUFLA 

Kilus klausimams: Irina Nikončukienė, 8 639 92727, irina@pvc.lt arba Akvilina Stankė, 8 639 92727, akvilina@pvc.lt