Paskelbta: 2023 03 16

Supervizijos specialistams, teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse

Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras kviečia psichologus, socialinius darbuotojus ir socialinius pedagogus, teikiančius kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse, dalyvauti supervizijose nuotoliniu būdu. 

Supervizijos skirtos aptarti įvairiems atvejams ir sunkumams, kylantiems teikiant kompleksines paslaugas šeimai. Bus analizuojamos konkrečios situacijos, ieškoma tinkamiausių sprendimų, dalijamasi įžvalgomis su kolegomis saugioje aplinkoje. Supervizijų metu specialistai tobulins praktinius įgūdžius ir stiprins profesines kompetencijas. 

Dalyviams bus išduodami pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą supervizijose.

Supervizorės: Paramos vaikams centro psichologės ir socialinės darbuotojos, turinčios ilgametę vaikų, šeimų ir specialistų konsultavimo patirtį.

Skirta: psichologаms, socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams, teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse. 

Vieta: platforma „Zoom“. Supervizijų dalyviams būtina jungtis tikru vardu ir pavarde, su garsu ir vaizdu (veikiančia kamera ir mikrofonu), naudojantis kompiuteriu. Supervizijų metu svarbu būti darbinėje aplinkoje, kurioje nebūtų kitų asmenų. Prisijungimai bus išsiųsti užsiregistravusiems ir patvirtinimą gavusiems dalyviams, likus 2 d.d. iki supervizijų pradžios.

Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius labai ribotas. Pirmiausia į supervizijas kviesime pirmuosius užsiregistravusius ir tik tuos specialistus, kurie šiuo metu teikia kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse. 

Apie dalyvavimo supervizijose patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį iki balandžio 3 d.


SUPERVIZIJOS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS

Trukmė: 4 susitikimai po 4 akad. val. (viso 16 akad. val.). Būtina dalyvauti visame supervizijų cikle. 

Supervizijos vyks: balandžio 6 d., balandžio 27 d., gegužės 18 d., birželio 8 d. 13.00-16.15 val. Supervizorė: psichologė Eglė Kuraitė-Žičkė. 

Skirta: socialiniams darbuotojams, teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse. 

Registracija: https://forms.gle/wehrf5weCM7Nvrfn7 


SUPERVIZIJOS PSICHOLOGAMS

Trukmė: 4 susitikimai po 4 akad. val. (viso 16 akad. val.). Būtina dalyvauti visame supervizijų cikle pasirinktoje grupėje.

Supervizijos vyks: 

1 grupė: balandžio 19 d., gegužės 3 d., gegužės 17 d., gegužės 31 d. 8.30-11.45 val. Supervizorė: psichologė Jūratė Baltuškienė. 

2 grupė: balandžio 21 d., gegužės 5 d., gegužės 19 d., birželio 4 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: psichologė Veronika Lakis-Mičienė. 

3 grupė: balandžio 25 d., gegužės 9 d., gegužės 23 d., birželio 6 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: psichologė Ieva Dulinskaitė. 

4 grupė: balandžio 28 d., gegužės 12 d., birželio 2 d., birželio 16 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: psichologė Veronika Lakis-Mičienė. 

Skirta: psichologams, teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse. 

Registracija: https://forms.gle/8GFYyd5FQNyEkC7t9 


SUPERVIZIJOS SPECIALISTAMS, VEDANTIEMS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ GRUPES VAIKAMS IR PAAUGLIAMS

Trukmė: 4 susitikimai po 4 akad. val. (viso 16 akad. val.). Būtina dalyvauti visame supervizijų cikle.

Supervizijos vyks: balandžio 13 d., gegužės 11 d., gegužės 25 d., birželio 7 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: psichologė Ieva Daniūnaitė. 

Skirta: psichologams, socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams, teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse ir vedantiems socialinių įgūdžių grupes vaikams/paaugliams. 

Registracija: https://forms.gle/uQn6RtqLF7jYVwbJ8 


SUPERVIZIJOS SPECIALISTAMS, VEDANTIEMS MOKYMUS TĖVAMS

Trukmė: 1 susitikimas, 4 akad. val. Galima dalyvauti vienoje pasirinktoje supervizijų grupėje.

Supervizijos vyks:

1 grupė: balandžio 11 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: socialinė darbuotoja Laima Nausėdaitė.

2 grupė: balandžio 20 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: psichologė Erna Petkutė.

3 grupė: gegužės 2 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: socialinė darbuotoja Laima Nausėdaitė.

4 grupė: gegužės 4 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: psichologė Erna Petkutė.

5 grupė: gegužės 23 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: socialinė darbuotoja Laima Nausėdaitė.

6 grupė: birželio 6 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: socialinė darbuotoja Laima Nausėdaitė.

7 grupė: birželio 8 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: psichologė Erna Petkutė.

8 grupė: birželio 15 d. 9.00-12.15 val. Supervizorė: psichologė Erna Petkutė.

Skirta: psichologams, socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams, teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse ir vedantiems mokymus tėvams. 

Registracija: https://forms.gle/gJUB7o1tPAsHwT9t6 

 

Kilus klausimams: metodiniscentras@pvc.lt 

Projektą „Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras“:

ĮGYVENDINA   

FINANSUOJA