Paskelbta: 2023 04 04

Supervizijos mediatoriams, teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai

Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras kviečia dalyvauti nuotolinėse supervizijose mediatorius, teikiančius kompleksines paslaugas šeimai Bendruomeniniuose šeimos namuose. 

Supervizijos skirtos profesiniam ir asmeniniam mediatorių tobulėjimui. Jų metu padedant kvalifikuotam supervizoriui, sprendžiamos konfliktinės situacijos, saugiai dalinamasi sudėtingomis situacijomis, bandoma geriau suprasti savo ir klientų elgesį, ieškoma konstruktyvių sprendimų. Supervizorius konsultuoja ir teikia palaikymą, padeda mediatoriui mokytis ir tobulėti. 

Data ir laikas: gegužės 3 d. 18.00-21.15 val.

Trukmė: 1 susitikimas, 4 akad. val.

Supervizorė: Odeta Intė.

Skirta: tik tiems mediatoriams, kurie dirba Bendruomeniniuose šeimos namuose arba su jais yra sudarę paslaugų teikimo sutartį. 

Vieta: platforma „Zoom“. Supervizijų dalyviams būtina jungtis tikru vardu ir pavarde, su garsu ir vaizdu (veikiančia kamera ir mikrofonu), naudojantis kompiuteriu. Supervizijų metu svarbu būti darbinėje aplinkoje, kurioje nebūtų kitų asmenų. Prisijungimai bus išsiųsti užsiregistravusiems ir patvirtinimą gavusiems dalyviams, likus 2 d.d. iki supervizijų pradžios.

Dalyviams bus išduodami pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą supervizijose.

Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius labai ribotas. Pirmiausia į supervizijas kviesime pirmuosius užsiregistravusius ir tik tuos mediatorius, kurie dirba Bendruomeniniuose šeimos namuose arba su jais yra sudarę paslaugų teikimo sutartį. 

Apie dalyvavimo supervizijose patvirtinimą/nepatvirtinimą informuosime el. paštu kiekvieną besiregistruojantį iki balandžio 28 d.

Registracija: https://forms.gle/5aUY4TCurizLDA749 

Kilus klausimams: metodiniscentras@pvc.lt 

 

Projektą „Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras“:

ĮGYVENDINA   

FINANSUOJA