Konsultacijos specialistams, teikiantiems kompleksines paslaugas šeimai savivaldybėse

 

Psichologams ir socialiniams darbuotojams dėl darbo su vaikais, šeimomis ir suaugusiais, konsultacijas teikia Metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro ekspertai. Registracija konsultacijai: https://forms.gle/c9JGtt3LCrq6AUKS9

 

Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai turinio teisės aktuose reglamentavimo klausimais, Bendruomeninių šeimos namų atrankos ir finansavimo klausimais prašome kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovę Eglę Kanopaitę-Gruodienę, Egle.Kanopaite@socmin.lt, +370 695 21358.

 

Klausimus dėl dalyvavimo ESFA projekte, įtraukimo į projekto partnerius, kompleksinių paslaugų teikimo ir finansavimo tvarkos, dokumentų prašome siųsti el. paštu kps@esf.lt.

 

Projektą „Metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras“:

ĮGYVENDINA  

FINANSUOJA